Jest takie słowo w biznesie, którego nie sposób uniknąć, pisząc oferty, strony internetowe czy wysyłki sprzedażowe. Szczególnie w materiałach przeznaczonych dla segmentu B2B. Tym słowem jest: cel. Niestety w tekstach marketingowych i promocyjnych często można spotkać niepoprawne formy i zwroty. Postanowiłam więc zebrać w jednym miejscu kilka kluczowych informacji na ten temat.

Cel z błędami – Tych zwrotów nie stosuj!

 • Spełnić cel (spełnić można marzenia, a cel – osiągnąć)
 • Doścignąć celu (doścignąć można uciekiniera, a cel – jw.)
 • Dosięgać celu, dosiąc celu (dosięgać można sufitu, „dosiąc” to dawna forma czasownika „dosięgać”, a cel osiągamy)
 • Rozmijać się z celem (poprawnie: mijać się z celem)
 • Stawiać sobie jako cel (poprawnie: stawiać sobie za cel, stawiać sobie cel)
 • Kilka celi (tak brzmi dopełniacz liczby mnogiej wyrazu „cela”, a nie „cel”, więc forma poprawna to: kilka celów)
 • Niezamierzony cel (cel to przedmiot lub osoba, których dotyczą zamierzone działania, więc niezamierzony może być skutek, ale nie cel)

Cel z wątpliwościami – Z tymi konstrukcjami uważaj!

 • Celem zrobienia czegoś (np. „wysłałam pismo celem wyjaśnienia…” – jest to forma poprawna, ale bardzo oficjalna, lepiej nie stosować jej w komunikacji marketingowej i sprzedażowej, a tym bardziej w Internecie)
 • Zrealizować cel (np. „firma zrealizowała cel w postaci…” – są językoznawcy, którzy dopuszczają taki zwrot, o ile mowa o celu, który jest określonym punktem do osiągnięcia, zadaniem do wykonania; skoro zrealizować można zadanie, to można też zrealizować taki konkretny cel)

Cel idealny – Wszystkie frazy dozwolone!

Dla ułatwienia pogrupowałam poprawne konstrukcje wg ich znaczenia.

 • Mijać się z celem (np. „wkuwanie słówek mija się z celem, jeśli…”)
 • Osiągnąć cel (np. „osiągnij swój cel dzięki…”)
 • Dopiąć celu (np. „dopniesz celu pod warunkiem…”)
 • Urzeczywistnić cel (np. „możesz urzeczywistnić swoje cele, jeśli…”)
 • Dążyć do celu (np. „w dążeniu do celu pomoże…”)
 • Zmierzać do celu (np. „od dziś zmierzam do nowego celu…”)
 • Stawiać cel (np. „postawiłam sobie ambitne cele…”)
 • Stawiać za cel (np. „w tym tygodniu stawiam sobie za cel zebranie leadów…” lub „stawiam sobie za cel 10 leadów dziennie…”)
 • Wyznaczyć cel (np. „wyznaczyłam sobie mierzalne cele…”)
 • Wziąć za cel (np. „wziął sobie za cel regularne bieganie…”)
 • Mieć na celu (np. „analiza ma na celu udzielenie odpowiedzi na pytanie…”)
 • Mieć cel (np. „mam nowe cele na najbliższy rok…”)
 • Służyć celom (np. „nowa strategia służy celom inwestycyjnym…”)
 • W celu (np. „napisałam ten artykuł w celu wyjaśnienia…”)
 • Dla celów (np. „dla celów gromadzenia danych osobowych…”)