REDAKCJA, KOREKTA
Zapewniam poprawność językową tekstów

Jako redaktor, korektor i tłumacz dbam o to, żeby
teksty Twoich stron www, ulotek, katalogów czy wpisów na bloga były
bardziej spójne merytorycznie, zrozumiałe i poprawne językowo.

Gdy w dzieciństwie poznawałam radość płynącą z czytania, słowo pisane zaczynało być ważną (i czasochłonną) częścią mojego życia. Pochłaniając książkę za książką, z łatwością podjęłam decyzję o wyborze zawodu. W 1997 roku trafiłam więc do branży wydawniczej.

Bakcylem wydawniczym zaraziłam się natychmiast – pierwszego dnia mojej pierwszej pracy. Przez kolejne lata poszerzałam doświadczenie zawodowe, pracując m.in. jako redaktor, korektor, tłumacz, copywriter i wydawca.

Do dziś dużo czasu spędzam na pisaniu, poprawianiu, zwiększaniu skuteczności i optymalizowaniu tekstów (literackich oraz marketingowych). I nadal lekturę każdej nowej książki zaczynam od… strony redakcyjnej.

Gdy w dzieciństwie poznawałam radość płynącą z czytania, słowo pisane zaczynało być ważną (i czasochłonną) częścią mojego życia. Pochłaniając książkę za książką, z łatwością podjęłam decyzję o wyborze zawodu. W 1997 roku trafiłam więc do branży wydawniczej.

Bakcylem wydawniczym zaraziłam się natychmiast – pierwszego dnia mojej pierwszej pracy. Przez kolejne lata poszerzałam doświadczenie zawodowe, pracując m.in. jako redaktor, korektor, tłumacz, copywriter i wydawca.

Do dziś dużo czasu spędzam na pisaniu, poprawianiu, zwiększaniu skuteczności i optymalizowaniu tekstów (literackich oraz marketingowych). I nadal lekturę każdej nowej książki zaczynam od… strony redakcyjnej.

Przykładowe książki, nad którymi pracowałam jako redaktor, korektor lub konsultant

» Zarządzanie zasobami ludzkimi, Michael Armstrong
» Gamestorming. Gry biznesowe dla innowatorów, Dave Gray, Sunni Brown, James Macanufo
» Podstawy rachunkowości, red. Kazimiera Winiarska
» Zintegrowane zarządzanie środowiskiem, Andrzej Kryński, Matthias Kramer, Aime F. Caekelbergh
» Przewodnik po e-learningu, Marek Hyla
» Partnerstwo publiczno-prywatne w sferze użyteczności publicznej, Marian Moszoro
» Zarządzanie portfelem marek, Monika Hajdas, Jacek Kall
» Zarządzanie kontraktem psychologicznym, Michael Wellin
» Marketing strategiczny na rynku farmaceutycznym, Małgorzata Michalik, Henryk Mruk, Bogna Pilarczyk
» Zespoły X. Jak budować zespoły, które odnoszą sukces, Deborah Ancona, Henrik Bresman
» Powiedz o mnie innym. Sprawdzone techniki pozyskiwania klientów przez rekomendacje, Bill Cates
» Sztuka wywierania wpływu, Joseph Grenny, David Maxfield, Ron McMillan, Kerry Patterson, Al Switzler
» Wewnętrzny atut. Strategia, która wyzwoli ukryty potencjał Twojej firmy, Robert H. Bloom
» Anatomia trendu, Henrik Vejlgaard

A jak mogę pomóc Tobie?

Skontaktuj się ze mną i opisz stojące przed Tobą wyzwanie.
Zaproponuję rozwiązania, które pomogą Ci osiągnąć Twój cel.

    Imię i nazwisko

    E-mail

    Telefon

    Wiadomość