Zakres prac: budowa i rozwój strony internetowej, digital marketing, copywriting, content marketing, zarządzanie projektami.

Firma Incaso Group stworzyła innowacyjny zestaw narzędzi wspierających realizację obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy – iAML. Poszukiwała wsparcia w zaplanowaniu i realizacji kompleksowych działań marketingowych.

Celem współpracy z zewnętrznym ekspertem miało być nie tylko promowanie tego nowoczesnego rozwiązania, ale także wsparcie firm przez dzielenie się wiedzą na temat AML.

Strategia marketingowa Incaso Group zakłada prowadzenie ciągłych działań marketingowych oraz informacyjnych. Nasza współpraca jest więc długoterminowa i obejmuje zadania takie jak:

  • opracowanie koncepcji, wdrożenie i rozwój strony www (w tym m.in. makieta, copywriting, koordynacja pracy web developerów, stałe zarządzanie treścią przez GitLab),
  • przygotowywanie artykułów merytorycznych, rozwijanie słownika tematycznego i administracja blogiem,
  • stworzenie i prowadzenie profili i grup tematycznych w mediach społecznościowych (w tym wyszukiwanie tematów, pisanie tekstów, tworzenie grafik),
  • opracowanie koncepcji, scenariuszy i tekstów, koordynacja prac oraz promocja serii animacji produktowych.

Zobacz stronę internetową: iAML > oraz animacje produktowe: YouTube >

Wojciech StadnikOsobiście nigdy nie spotkałem się z Moniką, jednak nie było to przeszkodą, aby Monika zbudowała cały marketing firmy, którą reprezentuję. Zajmujemy się wspomaganiem instytucji obowiązanych w wypełnianiu obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu… No i to było największym wyzwaniem, nie tylko techniczne aspekty projektu, które oczywiście nie były problemem. Samo nazewnictwo projektu odstrasza i wydawało się być niewykonalne, a jednak udało się to Monice.

Podsumowując: bardzo dobre pióro, wyczucie tematu, szeroki zakres świadczonych usług, chęć rozwoju osobistego, terminowość, zaangażowanie, współpraca z zespołem na najwyższym poziomie, genialne prowadzenie projektów – jednym słowem PROFESJONALIZM.

Wojciech Stadnik, CEO, Incaso Group (iAML)